Parafia pw. Bożego Ciała w Gdańsku

Wspólnota Kościoła jest miejscem rozwoju nowego człowieka w nas. Tu spotykamy się na modlitwie, aby przyjmować umocnienie w Duchu Świętym. To tu, we wspólnocie, słuchamy Słowa Bożego - karmimy się nauką Chrystusa, aby wzrastać w wierze.

Porządek Mszy św.

Msze święte w niedziele i święta:
7.30, 9.00, 10.30, 
12.00, 13.30, 18.00, 19.30
Msze święte w dni powszednie:
6.30, 8.30, 18.00

Biuro Parafialne

Biuro parafialne czynne w:
poniedziałek, środa, piątek
9.00 – 10.00 oraz 16.00 – 18.00,

sobota 9.00 – 10.00
(w pierwszą sobotę miesiąca biuro nieczynne)

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała,
ul. Piecewska 9, 80-288 Gdańsk
Telefon: 58 347 69 81; 58 347 60 00
e-mail: pgmorena@diecezja.gda.pl
ksiądz dyżurny:
tel. 600 800 677
(pilne wezwania do chorych i umierających)

Numer konta: 02 1160 2202 0000 0000 5069 0446

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE

Aktualności

Duszpasterstwa


O duszpasterstwach

Galeria


O galerii

Słowo Boże


O Słowie

Ogłoszenia


Ogłoszenia

SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA

"Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją." KKK 1131

Chrzest św.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Ślub

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana.

I Komunia św.

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Zawiera się e niej całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus.

Spowiedź

Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego potrzeba ciągłego nawracania się.

Intencje Mszalne

Zapraszamy do modlitwy za swoje rodziny, za zmarłych, w intencjach dziękczynnych i błagalnych. Intencje Mszalne można zgłaszać w biurze parafialnym.

Nam. Chorych

Szczególna miłość Chrystusa do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy cierpią na ciele i duszy.

Pogrzeb

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję.

O Święcie Bożego Ciała

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zostało ustanowione po widzeniach bł. Julianny z Cornillon, augustianki. W 1245 roku miała ona wizje, podczas których zobaczyła jasną tarczę księżyca z ciemną plamą. Zinterpretowano ten fakt jako brak należytego święta, które byłoby uczczeniem Ciała i Krwi Pańskiej. Pan Jezus wyznaczył nawet dzień, czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. W związku z objawieniami bł. Julianny lokalny biskup, Robert z Liège (dzisiejsza Belgia) ustanowił to święto dla swej diecezji.
Dla całego Kościoła święto to zostało ustanowione przez papieża Urbana IV. Bullą Transiturus – de hoc Mundo wprowadził je do kalendarza liturgicznego w 1264 roku. Dokument jednak nie został wydany z powodu śmierci papieża. Dlatego też ostatecznie potwierdził je Jan XXII w 1317 roku.

POLECAMY

ZNAJDŹ NAS

© 2020 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group