Msza święta krok po kroku (25) - Obecność Pana w Eucharystii

Zmysły które nas na ogół nie mylą, w czasie sprawowania Eucharystii, jak o tym pięknie nam mówi hymn autorstwa św. Tomasza z Akwinu Adoro te devote (pol. Zbliżam się w pokorze), „mylą się o Boże w tobie wzrok i smak”. Tylko wiara może nas przekonać i pozwolić na doświadczenie spotkania z Nim, obecnym w sposób pełny, substancjalny, właśnie w Eucharystii. Obecność Chrystusa jest zupełnie niezależna od tego, czy ją czujemy, czy też nie. Czasami nasze zmysły mogą mylnie odbierać naszą rzeczywistość, sugerując nam fizyczne przesłanki obecności Boga. Jedynie zmysł wiary jest tym, który może nam to umożliwiać. Oczywiście nie możemy tutaj ograniczać działania łaski Bożej, która w sposób cudowny może nam dawać doświadczenie pokoju, radości, czy też przeżyć mistycznych w czasie sprawowania Eucharystii. Człowiek wierzący winien przede wszystkim kierować się pokorą, która jest najlepszym wyznacznikiem autentyczności przeżywanych doznań.

Z drugiej strony możemy przeżywać dyskomfort, gdy nie potrafimy w tym kawałku chleba dostrzec Ciała Pańskiego. Bóg jest zupełnie niezależny od naszych zmysłów. To doświadczenie jest Jego doświadczeniem, którego w żaden sposób nie możemy na Nim wymóc. Tak samo kapłan sprawujący Ofiarę nie musi doznawać jakiś mistycznych odczuć. Winien on przede wszystkim skupić się na misji powierzonej mu przez Kościół. Brak konieczności odczuwania tej obecności wbrew pozorom jest ogromnym dobrem, gdyż uzmysławia nam niezwykłość tajemnicy, w jakiej uczestniczymy, niezależność Boga przypominającą nam o naszej roli służebnej wobec Pana.

Pan Bóg daje nam świadków swojej obecności, prawdziwej, rzeczywistej i substancjalnej naszego Zbawiciela w Eucharystii. Są ludzie, którzy w sposób szczególny upodobali sobie w formie modlitwy adoracyjnej, która polega na trwaniu w milczeniu przed Bogiem w Najświętszym Sakramencie, gdyż jego obecność jest trwała, a nie tylko chwilowa. Pokazują nam to również świadectwa wielu świętych, jak chociażby św. Franciszka z Fatimy, który jako mały chłopiec po doświadczeniu objawień fatimskich umiał odróżnić hostię konsekrowaną od niekonsekrowanej. Z kolei bł. Karol de Foucauld wielokrotnie zmagał się z pustką odczuć podczas adoracji, które przezwyciężał właśnie kierując się wiarą. Poznawanie życiorysów świętych, a zwłaszcza ich dzienników dusz, może być pomocne w przeżywaniu Mszy świętej.


© 2019 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group