Msza święta krok po kroku (28) - Znak pokoju

Obrzęd Pokoju (umiejscowiony tuż przed Komunią świętą), podobnie jak Modlitwa Pańska, jest ściśle związany z Modlitwą Eucharystyczną. Obrzęd otwiera modlitwa, w której zwracamy się wprost do Chrystusa — tak jak i kapłan zwraca się do Ojca, mówiąc „Obdarz swój Kościół pokojem i jednością…”. Zarówno w Drugiej, jak i w Trzeciej Modlitwie Eucharystycznej, obecna jest ta sama prośba do Ducha Świętego: „Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa”. Jest w tym zawarte pragnienie przyjęcia Komunii Świętej i pozostania w jedności. Jest to niezwykle ważne, abyśmy przed Komunią świętą zwrócili uwagę na tę prostą modlitwę zwróconą do Jezusa, gdyż tylko On jest w stanie obdarzyć nas prawdziwym pokojem i doprowadzić do pełnej jedności.

Nasze ludzkie dążenia mają na celu osiągnięcie spokoju, abyśmy modli spokojnie zasnąć. Jezus mówi: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27). Jezus chce nas obdarzyć pokojem, który nie będzie tylko spokojnym życiem, ale takim, który ma nas „uzbroić” do przetrzymania wszystkiego, co nas w życiu spotka w naszej codzienności, wtedy, kiedy nawet nie ma stabilizacji ludzkiej. Jest bliskość z Nim samym, której nie jesteśmy stanie osiągnąć, trwając w grzechach, które powodują odwrócenie się od Niego samego. Przewrotność ludzka może podpowiadać, że niektóre stany grzechu mogą nam zagwarantować poczucie bezpieczeństwa, jednak jest to błędne myślenie. Ta prośba o pokój nie dotyczy tylko nas samych, ale wzywa do dzielenia się Bożym pokojem z innymi ludźmi, aby mógł on się rozlewać na cały świat.

Sobór Watykański II powrócił do stosowania znaku pokoju przez wszystkich wiernych zebranych na sprawowaniu Eucharystii. Jego zadaniem jest uzmysłowienie nam, że będąc na Eucharystii, nie jesteśmy tylko i wyłącznie w relacji JA – CHRYSTUS, ale jest to relacja JA – CHRYSTUS – KOŚCIÓŁ. Ta relacja stanowi JEDNO!

Chrystus mówi: "Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój" (Mt 5,23-24). Jeśli w trakcie sprawowania Liturgii Mszy świętej znajduje się na niej ktoś, kto w sposób świadomy zawinił wobec człowieka, to powinien wyjść z kościoła i rzeczywiście pójść i pojednać się z tym człowiekiem, podejmując próbę uznania swojej winy i naprawienia krzywdy.

Kocham Chrystusa, to znaczy: kocham moje siostry i braci. Jeżeli zaś to my sami jesteśmy pokrzywdzeni przez innego, to powinniśmy prosić Boga o otwarcie naszego serca na przebaczenie, aby nie zawładnęła nim chęć zemsty. Forma znaku pokoju jest pewnym novum w liturgii i może na przestrzeni lat ulec zmianom. Jednak nie może ona przyćmić nam Komunii świętej, która nastąpi zaraz po nim. Dlatego biskupi zalecają umiar w przekazywaniu znaku pokoju, a także zachowanie pamięci o tym, że pokój ten wypływa od Chrystusa, a my tylko go dalej przekazujemy.


© 2019 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group