[24 marca] Komunikaty kurialne i informacje parafialne w związku ze stanem epidemii w Polsce

W związku z wydaniem przez Rząd RP nowych rozporządzeń, mających na celu zahamowanie epidemii koronawirusa, przedstawionych podczas dzisiejszej konferencji prasowej, przekazujemy Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zwracający uwagę na kolejne ograniczenie liczby uczestników zgromadzeń.

Ze względu na to, iż oficjalne rozporządzenie w tej sprawie zostanie opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dziś w godzinach wieczornych, a same postanowienia wchodzą w życie z dniem jutrzejszym, już teraz przesyłamy tenże Komunikat Przewodniczącego KEP.

Kolejne szczegółowe zasady mające na celu zwiększenie środków ostrożności przesłane zostaną w dniu jutrzejszym – po publikacji komunikatu Rządu RP oraz Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

 

 

1. Zarządzenie Rządu wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

2. We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zatem, w takiej nowej sytuacji proponuje się, aby Msze Święte były sprawowane w pierwszej kolejności z udziałem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej lub osób wcześniej zgłaszających się do duszpasterzy – zawsze maksymalnie 5 osób. Należy liczyć wchodzących do kościoła, a na drzwiach świątyni trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez jedne wyznaczone drzwi (zakrystii lub boczne). 

3. Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji Eucharystii.

4. W kaplicach domów zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu.

5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

6. Zachęcamy kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej o powierzonych sobie wiernych. Przypominamy także, że nie można jedynie odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

7. Dziękujemy Kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Nie ustawajmy w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

 

Ks. Rafał Dettlaff

Kanclerz Kurii

Ks. Krystian Kletkiewicz

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 

 

W związku z powyższym, na Msze święte zapraszamy w pierwszej kolejności rodziny, które zamówiły intencje mszalne. Wejście do kościoła będzie możliwe tylko przez zakrystię, a na drzwiach wejściowych umieścimy stosowną informację. W przypadku Mszy św. koncelebrowanej, jeżeli zaistnieje potrzeba, księża będą odprawiać Msze święte równlogle w kościele dolnym, kaplicy, czy także w kościele górnym.

Przypominamy również o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, udzielonej przez Metropolitę Gdańskiego zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Gdyby ktoś chciał uczestniczyć we Mszy św. w duchowej łączności z naszym kościołem, to informujemy o istnieniu takiej możliwości na kanale YouTube parafii. Od dnia 25 marca br. będziemy również transmitowali Msze święte o godz. 8:30 i 18:30 w dni powszednie (w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br., również o godz. 10:30 i 17:00).

 

Ze względów bezpieczeństwa, Komunię św. będziemy udzielali tylko na rękę. Wiemy, że dla niektórych osób może to stanowić duchową trudność, ale pamiętajmy, że to miłość jest ostatecznym wypełnieniem każdego prawa i to ona każe nam zadbać o dobro i zdrowie osób, z którymi łączy nas wspólnota liturgiczna. Zagrożenia nie stanowi Bóg, ale nieodpowiedzialność ludzka lekceważąca stan zdrowia swój oraz innych. W tej wyjątkowej sytuacji, Komunię św. można przyjąć duchowo. Znak pokoju przekazujemy bez podawania rąk, np. poprzez ukłon.

 

 

W związku z zarządzeniem organów państwowych, zawieszamy do odwołania spotkania katechetyczne dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. i dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, scholii parafialnej i zbiórki ministranckie, kurs przedmałżeński i wszystkie pozostałe spotkania grup duszpasterskich. Zawieszamy też działalność kuchni charytatywnej i świetlicy „Promyk Nadziei”, a także wspólne celebrowanie nabożeństw: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowe i inne, a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Kazania pasyjne są dostępne na stronie internetowej parafii. Ograniczamy również funkcjonowanie biura parafialnego: po południu o godzinę krócej (od 17:00 do 18:00) oraz przed południem bez zmian (od 9:00 do 10:00).

 

Przypominamy wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższych zasad, że uwzględniając powagę sytuacji oraz odpowiedzialność za zdrowie oraz życie wiernych, realizacja niniejszych zarządzeń jest bezwarunkowa, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego. Najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – w zgodnej opinii ekspertów – jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, i o to serdecznie prosimy wszystkich naszych Parafian. Przeżywajmy ten Wielki Post w duchu nadziei. Niech takie będą nasze wielkopostne postanowienia podejmowane z miłości i w duchu odpowiedzialności za siebie i innych.

 

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń (zobacz tutaj).

Wszystkie dokumenty Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski na czas epidemii koronawirusa (zobacz tutaj).

Dekret Metropolity Gdańskiego o pogrzebach podczas stanu zagrożenia epidemicznego (zobacz tutaj).

Dekret Metropolity Gdańskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce (zobacz tutaj).

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i informacje Kurii Metropolitalnej Gdańskiej (zobacz tutaj).

 

Suplikacje i modlitwy w sytuacji zagrożenia koronawirusem (zobacz tutaj).

Wyjaśnienia dotyczące Komunii św. na rękę i Komunii duchowej (zobacz tutaj).

 

Transmisje Mszy świętych:

Niedziela

Transmisja z naszego kościoła: zobacz tutaj (w niedziele o godz. 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 18:00, 19:30; w dni powszednie o godz. 8:30 i 18:30)

 

7.00 –TVP 1 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

7.00 – Radio Plus z Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku

9.00 – Polskie Radio (Program Pierwszy) i Radio Maryja z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie

9.30 – Telewizja TRWAM z Jasnej Góry

11.00 – TVP 1 z Jasnej Góry

11.00 – Radio Plus z kościoła seminaryjnego w Warszawie

12.00 – Radio Gdańsk z kościoła św. Elżbiety w Gdańsku dla polskich marynarzy i rybaków oraz rodaków poza granicami kraju

13.00 – TVP POLONIA z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu

 

Codziennie od poniedziałku do niedzieli

7.00 –TVP1 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

 

Codziennie od poniedziałku do piątku

20.00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP 3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagora.pl i www.episkopat.pl

 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.


© 2020 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group