Liczenie wiernych

Tak się złożyło, że w minioną niedzielę 21 października, w Polsce odbyły się wybory samorządowe oraz we wszystkich parafiach liczono wiernych w kościołach. To zupełny zbieg okoliczności. Jak wiemy, gdy chodzi o frekwencję w wyborach, to była to frekwencja rekordowa w ostatnich latach i wyniosła prawie 55%. Dodajmy, że mogli głosować tylko dorośli, którzy ukończyli 18. rok życia. Brawa za tak wielką mobilizację dla tych, którzy chcą mieć realny wpływ na to, co będzie się działo w naszym mieście i województwie.

Gdy chodzi o frekwencję na niedzielnej Mszy świętej, to w naszej parafii wyniosła ona ok. 25%. Na wszystkich Mszach świętych było prawie 3,5 tys. wiernych, a liczba mieszkańców naszej parafii wynosi ok. 13 800. Wniosek jest oczywisty – na wybory nie poszło prawie 50% uprawnionych, a z tych którzy poszli do lokali wyborczych, tylko połowa (owe 25%) przyszła do kościoła. Dodajmy i tu, że w kościele zostali policzeni wszyscy uczestnicy liturgii, a więc dzieci i młodzież, która nie wzięła udziału w głosowaniu.

Wyłania się z tej statystyki oczywisty wniosek, że jak wiele jeszcze musimy zrobić, aby podnieść frekwencje wiernych na niedzielnych Mszach świętych. Dla katolika, udział w coniedzielnej Mszy świętej jest rzeczą świętą. Przez udział we Mszy świętej wyrażamy w sposób najdoskonalszy swoją miłość do Pana Boga. Przypomnijmy słowa Pana Jezusa: Jaką miarą mierzysz, taką i tobie będzie odmierzone. Im więcej miłości okaże człowiek Panu Bogu, tym więcej miłości okaże Pan Bóg człowiekowi. Zatem oczekując od Pana Boga łaski, darów, wsparcia, pomocy, pociechy, spokojnego serca, błogosławieństwa, a nadto życia wiecznego, róbmy wszystko co w naszej mocy, by być obecnym w każdą niedzielę na Mszy świętej. Chyba za mało modlimy się za tych, którzy bez powodu zaniedbują ten święty obowiązek.

Jak wyglądała nasza statystyka?

W niedzielnej Mszy świętej uczestniczyło 1417 mężczyzn i 2072 kobiet. Policzeni zostali także przystępujący do Komunii świętej; mężczyzn przystąpiło 536, a kobiet 830.


© 2019 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group