Sprawozdanie inwestycyjno-gospodarcze za 2018 rok

1. Główną inwestycją minionego 2018 roku była budowa organów. Po długich przygotowaniach, wykonaniu żelbetowych platform pod dwie szafy organowe i łączącej je platformy dla chórzystów, w połowie roku 2017 rozpoczęliśmy budowę organów. Chociaż nie widzieliśmy tego na własne oczy, prace przy budowie organów trwały już od trzech lat w zakładzie organmistrzowskim Pana Zdzisława Mollina w Odrach, pod Czerskiem. W projektowaniu organów decydujące słowo miał profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku, Pan Bogusław Grabowski, który także nadzoruje budowę organów. Jak wiemy, bo mogliśmy to zobaczyć, organy składają się z milionów części, wszystkie wykonywane są ręcznie. Każda z 6.200 piszczałek jest inna. Organy będą liczyły 66 głosów; nie są ani za małe, ani za duże. Ilość głosów i piszczałek jest odpowiednia do wielkości naszego kościoła. Dodać należy, że budowa organów przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, a zakończenie ich budowy jest przewidziane we wrześniu 2020 roku.

Jak wiemy, koszt budowy organów wynosi 3,5 mln zł. Do tego dochodzą koszty okołobudowlane w wysokości ok. 1 mln zł. Dla przypomnienia, w 2017 roku na budowę organów wydaliśmy 516 tys. zł. W roku 2018 wydaliśmy 646 tys. zł. Przypomnę także, że na koniec 2017 roku na koncie organowym było 1.010.000 zł. Kwotę tę powiększyliśmy w 2018 roku o 17.160 zł. które zebrali chórzyści. Z kolekt inwestycyjnych zebraliśmy 186.270 zł.; z dopisanych odsetek ok. 17 tys. zł. Od indywidualnych ofiarodawców 11.800 zł i sprzedaży cegiełek 3 tys. Uzyskaliśmy także 10 tys. zł z Fundacji „Energa Operator”. Na koncie organowym mamy teraz 650 tys. zł. Część ubiegłorocznych płatności za budowę organów pokryliśmy z bieżących przychodów; z niedzielnych kolekt. W tym miejscu serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom, którzy systematycznie, w każdą niedzielę, składają na kolektę ofiarę.

2. Inne inwestycje minionego roku

• Wymalowaliśmy zakrystię górnego kościoła.

• Wyremontowaliśmy kawiarenkę i wyposażyliśmy ją w nowe stoły i rolety.

• Wyremontowana została i wyposażona w nową tablicę i rolety sala św. Jana Bosko – tu dzieci przygotowują się do I Komunii świętej i młodzież do bierzmowania; tu także spotyka się na ćwiczeniach scholka parafialna.

• Została wyremontowana (z ofiar za palmy z Niedzieli Palmowej), kaplica boczna dolnego kościoła; kaplica została wymalowana, odrestaurowano ławki, położono w prezbiterium nową wykładzina i zmieniono oświetlenie.

• Zamontowaliśmy wreszcie w górnym kościele ekran do wyświetlania tekstów śpiewanych pieśni. Mimo to, niestety nie słychać, aby poprawił się nasz śpiew. Dajmy teraz wszyscy wyraz naszej modlitwie śpiewanej.

• Kapitalny remont przeszła salka muzyczna i wyposażona została w stoły i krzesła. Mogą z niej teraz na spotkania korzystać wspólnoty parafialne.

• Zakupiliśmy brakujące naczynia i sztućce do kawiarenki parafialnej; zakupiliśmy je z ofiar ze sprzedaży ziół dzięki Pani Marii, która je zrobiła.

• Wymalowaliśmy zewnętrzne drzwi dolnego kościoła.

• W październiku zamontowaliśmy brakującą, drugą pompę ciepła w celu efektywniejszego grzania górnego kościoła; myślę, że wszyscy już to odczuliśmy. Koszt pompy i jej instalacja wyniosły ponad 80 tys. zł.

• Zamontowaliśmy przed świętem Niepodległości przy kościele trzy, 10 metrowe maszty na chorągwie

• W grudniu zakupiliśmy nowe ksero do drukowania biuletynu parafialnego. Jak widzimy, nasz biuletyn jest bardzo bogaty w treść i rozchodzi się w ilości 500 egzemplarzy – nieraz więcej - w każdą niedzielę.

3. Plany inwestycyjne na 2019 rok

Ze względu na trwającą budowę organów i związanymi z tym kosztami, w 2019 roku nie przewidujemy żadnych wielkich inwestycji. Znając jednak życie, zapewne będziemy zmuszeni do wykonania jakiś remontów i napraw awarii, jak to miało miejsce w minionym roku. Gdyby się jednak udało, to chciałbym odnowić aluminiowe panele znajdujące się na północnej stronie wieży, które porosły mchem, przybierając brudny zielony kolor. Naprawy także wymaga plac przed górnym kościołem. Mimo zakazu wjazdu samochodami na plac i moich próśb, wielu Parafian nie stosuje się do tego. W konsekwencji koniecznością staje się wymiana popękanych granitowych płyt. Zdajmy sobie sprawę, że te ewentualne remonty są jednak bardzo kosztowne.

4. Bilans finansowy w tys. zł.

zestawienie

Wnioski

Zanotowaliśmy w minionym roku minimalny spadek ofiarności w stosunku do roku 2017 o 31 tys. zł. Mniejsza była też kolekta inwestycyjna – o 4 tys. zł. Rekordowe za to od lat były nasze wydatki. Do dochodów naszej parafii należy także dodać 210 tys. zł., które pochodzą z ofiar kolędowych, opłatka, z ofiar chrzcielnych, ślubnych i pogrzebowych, a także z dzierżawy parkingu i anten. Choć liczba parafian wzrasta, na skutek budowy nowych bloków mieszkalnych, nie ma to odbicia w ilości wiernych na niedzielnej Mszy świętej w kościele. Parafia nasza obecnie liczy ok. 14 tys. wiernych. Na niedzielnej Mszy świętej jest ok. 3,5 tys. wiernych, czyli 25 %, z których tylko połowa składa ofiarę na kolektę. Nasze inwestycje, a przede wszystkim budowę organów finansuje zatem ok. 1.750 parafian.

5. Inne ofiary i wydatki parafialne

Obecnie (na koniec 2018 roku) na koncie parafialnym mamy 62 tys. zł.

Na marmurową figurę Matki Boskiej w 2018 roku zebraliśmy 19 tys. zł. Na tę kwotę składały się ofiary ze skarbonki ustawionej pod chórem, ofiary od Wspólnoty Fatimskiej i Eucharystii (1.000 zł.), od Apostolstwa Dobrej Śmierci (400 zł.), z ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego (1.025 zł.), od Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (200 zł.). W sumie zebraliśmy już 100 tys. zł. a więc tyle ile kosztuje figura. Zbiórkę będziemy w tej samej formie kontynuowali, chcąc spłacić figurę św. Michała Archanioła. Jak wiemy jej koszt wynosi 200 tys. zł.

Po zakończeniu budowy organów, będziemy realizowali projekt budowy stacji Drogi Krzyżowej w górnym kościele. Mamy trzech sponsorów; nie przybyło nowych. Na stacje Drogi Krzyżowej zgromadzonych jest 16,2 tys. zł.

Nadal szukamy indywidualnych fundatorów organów. Dla nich przygotowaliśmy okolicznościowe cegiełki, którymi są piękne, starofrancuskie, oprawione w ramki medaliony. Jak wyglądają cegiełki możemy zobaczyć w kiosku i na wystawionym pod chórem banerze. Na ich temat przygotowaliśmy informacje na ulotce, którą będą rozdawać po Mszy świętej przy wyjściu z kościoła ministranci.

6. Podziękowania i życzenia

Na koniec chciałbym wszystkim Parafianom oraz tym, którzy w naszym kościele znaleźli odpowiadającą im atmosferę modlitwy, złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby nowy rok był dla nas wszystkich czasem dalszego duchowego wzrastania, pomnażania wszelkich dóbr otrzymywanych nieustannie od Pana Boga oraz, aby każdy czyn i każde wypowiedziane przez nas słowo zasługiwały na Boże błogosławieństwo, o które z wszystkimi pracującymi w naszej parafii Kapłanami, będziemy modląc się, usilnie zabiegali. W tym Nowym Roku, błogosław Panie Boże całej naszej wspólnocie parafialnej.


© 2019 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group