ks. Wojciech Chistowski

Urodził się 05.01.1956 roku w Kartuzach, tam też przebiegała edukacja szkolna zakończona egzaminem maturalnym. Związki z rodzinnym miastem są wielorakie, dotyczą nie tylko najbliższych, ale wyrażają się m.in. w używaniu języka kaszubskiego oraz kibicowaniu miejscowej drużynie piłkarskiej. Silna więź dotyczy również Seminarium Duchownego w Pelplinie, po skończeniu którego Ksiądz Proboszcz 25.05.1980 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką pracy duszpasterskiej był Drzycim, położony niedaleko Świecia. Po trzech latach podjął posługę wikariusza w Gdyni, która jest jego kolejnym, obok rodzinnych Kartuz i Pelplina, ukochanym miastem. Pożegnanie z Gdynią nastąpiło w roku 1994, co wiązało się z nominacją proboszczowską w parafii św. Walentego w Gdańsku Matarni. Po trzech latach podjął posługę na Morenie. Ksiądz Proboszcz jest Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej oraz Prałatem Jego Świątobliwości.

Jest proboszczem naszej wspólnoty parafialnej od 26.06.1997 roku. 

ks. Sławomir Otlewski

Ks. Sławomir pochodzi z Nowego nad Wisłą, gdzie urodził się 26.06.1964 roku. Po ukończeniu seminarium przyjął święcenia kapłańskie 14.05.1989 roku w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Następnie przez trzy lata jako wikariusz pracował w diecezji pelplińskiej, by po zmianie granic diecezji zostać kapłanem archidiecezji gdańskiej. Posługę wikariuszowską kontynuował w kilku parafiach m.in. w Straszynie, Bojanie oraz na Zaspie.

Ksiądz Sławomir w parafii prowadzi katechezę dla dorosłych oraz sprawuje pieczę nad kilkoma grupami zrzeszającymi osoby dorosłe.

W parafii od 20 sierpnia 2007 roku.

ks. Wojciech Szornak

Ks. Wojciech Szornak pochodzi z par. p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 19.06.1999 roku z rąk ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego.

Do tej pory pełnił posługę wikariusza w czterech parafiach naszej archidiecezji. Był duszpasterzem zarówno dzieci, młodzieży jak i wspólnot dla dorosłych. Zainteresowania: muzyka.

W parafii od 1 lipca 2016 roku.

ks. Grzegorz Kościelniak

Ks. Grzegorz pochodzi z par. p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej. Urodził się 15.02.1993 r. w Gdańsku. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał 20.05.2017 roku z rąk ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia. W parafii jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, Wspólnoty Kaszubskiej i Wspólnoty Młodzieżowej, a także przygotowuje młodzież do bierzmowania i prowadzi biuletyn parafialny. Katechizuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Dobrowolskiego oraz w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej.

W parafii od 1 lipca 2017 roku.

ks. Krzysztof Gabański

Ks. Krzysztof pochodzi z Żukowa, urodził się 1 lipca 1987 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia 19 maja 2012 r. oraz został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni, a od lipca 2014 r. do parafii pw. św. Kingi w Kowalach. Uzyskał licencjat naukowy z teologii oraz ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie, obecnie jest w trakcie otwierania przewodu doktorskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich, naukowo zajmuje się młodzieżą. Jest miłośnikiem Gwiezdnych Wojen, dobrej książki, jak i filmu w towarzystwie Ptasiego Mleczka.

W parafii od 1 lipca 2018 roku.

Szkoła


O szkole

Duszpasterstwa


O duszpasterstwach

Galeria


O galerii

Słowo Boże


O Słowie

Historia


Historia

Duszpasterze


O duszpasterzach

ZNAJDŹ NAS

© 2018 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group