Szkoła

Istotą pracy w naszych szkołach jest formacja ludzi w otwarciu na innych. Ludzi, którzy nie żyją dla siebie samych lecz dla Boga i bliźnich; ludzi, których miłość do Boga nie istnieje w oderwaniu od miłości do człowieka, dla których miłość Boga wyraża się w postawie sprawiedliwości względem innych. Pragniemy kształtować liderów, wielkodusznych młodych ludzi obdarzonych społeczną i chrześcijańską wrażliwością, chętnych do służby Bogu i Ojczyźnie. Nasza szkoła opiera się w swojej działalności na myśli i nauce św. Jana Pawła II na temat godności osoby (fragment ze statutu szkoły). Misja naszej szkoły jest również odpowiedzią na naukę papieża Franciszka, który aspekt misyjności Kościoła zawarł w Adhortacji apostolskej Evangelii Gaudium.

Wszystkie nasze szkoły charakteryzuje przyjazna atmosfera, kameralne warunki oraz wysoki poziom nauczania realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Wychowujemy według wartości katolickich i patriotycznych. Tworzymy kameralne klasy i indywidualne podejście do ucznia, a także oferujemy klasy integracyjne z programem przygotowanym przez nauczycieli. Nasze sale lekcyjne i komputerowe są nowoczesne oraz bogato wyposażone. Organizujemy liczne wycieczki i wyjścia edukacyjne. Posiadamy bogate kalendarium wydarzeń szkolnych, a także oferujemy różnorodne zajęcia sportowe dopasowane do zainteresowań uczniów. Zachętą może być również atrakcyjne czesne.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nasze kameralne klasy liczące do 16 uczniów umożliwiają indywidualne dotarcie do każdego ucznia, odkrycie jego potrzeb oraz wspieranie rozwoju talentów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie pracy wychowawczej i edukacyjnej, a nasi nauczyciele wciąż podnoszą swoje kwalifikacje podczas szkoleń i warsztatów jak również spotkań superwizyjnych.

Szkoła


O szkole

Duszpasterstwa


O duszpasterstwach

Galeria


O galerii

Słowo Boże


O Słowie

Ogłoszenia


Ogłoszenia

Duszpasterze


O duszpasterzach

ZNAJDŹ NAS

© 2019 Parafia Bożego Ciała. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powered by Mega Group